Category Archives: Iš gyvenimo

Pasikalbėti bendromis temomis iš asmeninės patirties ar pasidalinti nuome ar išgyvenimus yra būtina.

Kai galvoje sukasi tik mintys apie įrenginius

Kai galvoje sukasi tik mintys apie įrenginius

Nuotėkų valymo įrenginiai
Šiuolaikiniai nuotėkų valymo įrenginiai užima vis svarbesnę vietą rinkoje. Dabar ypatingai pradedama rūpintis mus supančia aplinka, todėl didėja ir poreikis tokiems įrenginiams. Užtikrinti švarą ir tvarką yra kiekvieno iš mūsų pareiga.
Įvairūs gamintojai siūlo kokybiškus nuotėkų valymo įrenginius. Tarp gamintojų rasime tiek užsienio, tiek ir Lietuvos įmones, kurios tuo užsiima. Informacija apie jų siūlomus įrenginius taip pat rasime labai greitai. Kai kurie nurodo išsamią informaciją, kai kurie ne itin. Svarbu žinoti į ką reikia atkreipti dėmesį, kuomet renkatės gamintoją iš kurio įsigysite nuotėkų valymo įrenginį. Labai gerai, jeigu turimas CE ženklinimas. Jis reiškia, kad tai atitinka Europos reikalavimų normas. Paprastai kalbant tai reiškia, kad toks nuotėkų valymo įrenginys atitiks sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus. Jei gamintojas nieko nežino apie tai, tai ieškokite kito, nes šis nėra patikimas. Taip pat labai gerai, jei galite pamatyti sertifikatus, kurie įrodo, kad įrenginiai atitinka keliamus reikalavimus.
Dabartiniai nuotėkų valymo įrenginiai skirstomi pagal rūšis. Apibendrinus galima juos išskirti į aeracinius ir, į anaerobinius, kurie gali būti vadinami septikais. Pastarieji yra sudaryti iš kelių šulinių sistemos, kuomet iš vienos talpos visos nuotėkos patenka į kitą. Tuo metu jos išsifiltruoja. Tiesa, po to dar reikia ir papildomo valymo, nes taip išvalytas vanduo neatitiks nustatytų aplinkosaugos reikalavimų. Tokiais atvejais reikia įrengti specialų gruntą. Taip pat galima pasinaudoti augalų pagalba ir perfiltruoti vandenį. Yra ir kitų pasirinkimų, pavyzdžiui, infiltracijos šulinys. Planuojant įsirengti tokį įrenginį verta sužinoti ir tai, kad nors jis nereikalaus elektros sąnaudų, tačiau prireiks pakankamai didelės teritorijos, kuri turi atitikti sanitarines normas.
Kita nuotėkų valymo įrenginių rūšis yra aukščiau paminėta – aeraciniai. Jų veikimui bus naudojama elektros energija, nes reikės nuolatinio deguonies tiekimo. Didžiausias aeracinio nuotėkų valymo įrenginio privalumas – itin aukštas nuotėkų išvalymo procentas. Jis siekia net iki 98 procentų. Jeigu reikėtų paprastai paaiškinti, tai galima būtų įvardinti kaip visų nuotėkų patekusių iš vonios, tualeto ir kitų patalpų kanalizacijos vamzdynais, išvalymas iki tokio lygio, kad vanduo išteka švarus, be jokio nemalonaus kvapo, skaidrus. Jis yra pakankamai švarus. Tai esminis skirtumas lyginant su anaerobiniu.
Tinkamas ir tinkamai veikiantis nuotėkų valymo įrenginys palengvina kasdienybę. Svarbu pasirinkti tokį, kuris gaminamas tų gamintojų, kurie turi reikiamas licencijas bei garantuoja kokybę. Ne mažiau svarbu ir tinkamas įrenginio montavimas.

Straipsnis patalpintas ir paviešintas: 2015-04-02

Mintys perskaičius E. Veličkos, V. Krakauskaitės vadovėlius

Mintys perskaičius E. Veličkos, V. Krakauskaitės vadovėlius (13)

Kas sakė, kad skaičius trylika neša nelaimę? Studentams ji atneš daugiau minčių.

Pavarčius E. Veličkos, V. Krakauskaitės muzikos vadovėlius susidaro įspūdis, kad kitose šalyse muzika beveik nekuriama.
E. Veličkos muzikos vadovėliuose gausu tarmiškų dainų, nors šiandieniniai pradinių klasių moksleiviai jau nebesupranta vieno ar kito tarmiško žodžio bei jo nevartoja savo kalboje arba iš viso nekalba jo gimtajai vietai būdinga tarme, o bendrauja bendrine lietuvių kalba. Vadinasi, muzikos vadovėlyje esančios dainos tik iš dalies atitinka mokinių muzikinės kultūros ugdymo poreikius, t. y. supažindina su anksčiau plačiai vartota tarmine kalba, kurią šiandien vartojame vis rečiau.
E. Veličkos muzikos vadovėliuose yra našlaičių dainų, raudų, kuriose ypatingas dėmesys skiriamas mirusiesiems, tačiau ar tai atitinka vaiko amžių, kai jis pilnas gyvenimo džiaugsmo. Juk mirtis – tai liūdni ir skausmingi išgyvenimai. Argi vaikas džiaugsis tokia muzika ir dainomis, kuriose gausu liūdesio, ašarų, aliuzijų į mirtį?
Vadovėlyje pastebimas glaudus žmogaus ir gamtos santykis. Skiriamos keturios svarbiausios žmogaus ir gamtos šventės: gimimas – Velykos – rytas; vestuvės – Rasos šventė (Joninės) – vidudienis; mirtis – Ilgės (Vėlinės) – vakaras; Kalėdos – (viduržiemis, vidurnaktis) – nebe žmogaus, bet dvasių pasaulio sritis (dainos, pasakos, pagrįstos stebuklais). Tai atsispindi ir kalendorinėse dainose. Šiuipytė E. (2002) savo straipsnyje teigia, kad vaikas, „augdamas savo liaudies kūrybos aplinkoje, ją pažindamas, […] tampa imlesnis ir profesionaliajai muzikai, […] kultūrai, geriau suvokia ir vertina kitų tautų kultūrą“. Bet ar įmanoma suprasti kitus muzikinius stilius, kitų šalių muziką, jei per muzikos pamokas pradinių klasių mokiniai net „neprisiliečia“ prie tokios muzikos. Argi vaikai, neturėdami teorinio ir praktinio pagrindo apie šiuolaikinę populiariąją muziką galės ją lyginti su savo tautos muzika, dainomis?
„Muzikos pamokas pagyvina mokinių muzikavimas. Liaudies dainas galima dainuoti, joms pritariant dūdelėmis, skudučiais, kanklėmis, ritminiu pratimu (akmenukais, plojimu, beldimu, stuksenimu ir kt.). Muzikuodami vaikai geriau įsimena liaudies dainų intonacijas. Muzikavimas lavina ritmo pojūtį, plėtoja mokinių muzikinės kalbos patirtį ir suteikia jų muzikinei raiškai daugiau įvairesnių galimybių, atskleidžia ugdytinių kūrybiškumą, leidžia patirti muzikavimo džiaugsmą, moko vaikus bendrauti ir bendradarbiauti.“ (Šiuipytė E., 2002) O ar nepagyvintų muzikos pamokos tai, jog vietoj lietuvių liaudies dainos pradinių klasių moksleiviai pabandytų muzikuoti, improvizuoti pagal kitų šalių, kitų stilių muziką, kurią būtų ką tik paklausę? Yra tiek daug ir įvairių muzikos stilių, bet klausomės, muzikuojame, dainuojame tik lietuvių liaudies dainas, melodijas.

1 dalis.

7 dalis.

8 dalis.

9 dalis.

10 dalis.

11 dalis.

12 dalis.

Shinichi Suzuki metodas ir Zoltano Kodály muzikinio ugdymo sistema

Shinichi Suzuki metodas ir Zoltano Kodály muzikinio ugdymo sistema (9)

Štai ir devinta mano darbo dalis, su kuria gali susipažinti visi norintys ir dar nemokamai.

Š.SUZUKI METODAS TAIKOMAS SPECIALYBĖSE:
a) smuiko;
b) violončelės;
c) fleitos;
d) fortepijono;
e) gitaros;
f) vokalo.
Taip pat ruošiamos metodo adaptacijos ir kitoms sritims.
TĖVŲ PAREIGOS:
1. Džiaugtis vaiku ir jo pasiekimais, girti jį ir žavėtis muzika;
2. Atsakomybė už klausymosi įgūdžių lavinimą namuose ir kiekvieno naujo žingsnio, kurį nurodo mokytojas, įsisavinimą;
3. Raktas į sėkme- jų pasišventimas, skiriant laiko savo vaikui ir muzikavimui kartu.
BŪTINOS MOKYTOJO SAVYBĖS:
• Meilė ir pagarba vaikui;
• Sąžiningumas (pasitikėjimas) vaiku;
• Kantrybė;
• Empatija;
• Entuziazmas.

Zoltano Kodály muzikinio ugdymo sistema
Prastas muzikavimas ir muzikinis neraštingumas Vengrijoje paskatino Kodály pradėti kampaniją muzikiniam švietimui gerinti. Zoltano Kodály muzikinio ugdymo sistemos pirmasis ir svarbiausias ramstis – chorinis dainavimas.
Jis pritaikė rankų ženklus, kurie simbolizuoja dainuojamų dainų ir giesmių garsus. Kinestetinių, klausos ir vizualinių pojūčių dėka mokiniai sugeba greičiau išmokti ir įsiminti garsus ir jų santykius. Atmintinai išmoktos liaudies dainos praturtina atmintį atitinkamais muzikiniais dariniais. Dainos parenkamos turint omenyje specifines figūras. Dažnas pasikartojimas tokių figūrų kaip la-sol-mi ir mi-re-do įvairiose dainose padeda tuos garsus geriau išmokti. Kartojant figūras, susipažįstama su pagrindiniais muzikos komponentais, kurie ilgainiui praturtina mokinio muzikinį žodyną. Vidinės klausos lavinimas – yra svarbus Kodály mokymo aspektas.
Jei vaikai jau ploja ritmą, dainuoja ir šoka pagal liaudies šokių muziką, tai jie jau yra pasiruošę įvairaus sunkumo spontaniškoms pratyboms. Improvizacija leidžia mokiniams kūrybiškai išreikšti savo klausos žodyną ir interpretuoti melodinius bei ritminius fragmentus naujomis muzikinėmis priemonėmis.
Dar vienas šios sistemos ramstis yra tai, jog dainavimas iš esmės grindžiamas liaudies muzika. Pagal Kodály metodiką dainuojama nepažįstant muzikinių simbolių. Iš pradžių mokiniai turi didesnį atmintinai išmoktų dainų ir simbolių žodyną, t. y. klausydamiesi jie išmoko daug garsų ir muzikinių frazių. Kai demonstruojama nauja daina, ją visų pirma padainuoja mokytojas, paskui vaikai frazė po frazės kartoja mokytojo dainavimą, – šitaip jie turi galimybę imituoti ne tik dainą, bet ir tikslią intonaciją, muzikinį frazavimą, artikuliaciją, kvėpavimą, kas yra būtina geram dainavimui. Nors šios metodikos tikslas yra bendras muzikinis išprusimas, sistema kiekviename etape toleruoja mechaninį dainavimą.
Visos klausos pratybos veda prie muzikos skaitymo ir rašymo. Kodály siekė, kad visi be išimties gerai skaitytų muzikos raštą, tarsi knygos tekstą. Solmizacija, jo nuomone, yra pats tiesiausias ir prieinamiausias kelias į muzikinę kultūrą net ir vidutinių klausos gabumų vaikams. Muzikos supratimas, pasiektas įgyto raštingumo dėka, taip pat išugdo ir vertinimą. Kodály nuoseklaus mokymo galutinis tikslas yra ugdyti girdėjimą ir pilnai išmokyti suprasti natas penklinėje.

1 dalis.

7 dalis.

8 dalis.